Helse, miljø og sikkerhet er grunnleggende elementer i Lyse Entreprenør sitt arbeid og er alltid med fra planleggingsstadiet, gjennom hele driftsperioden og som en del av prosjektevalueringen av avsluttede prosjekter. Vi jobber etter en null-skade-visjon både på personell, materiell og miljø, og har rutiner som skal ivareta dette både internt og ute på anleggsområdet.

Intensjonen med HMS-arbeidet i selskapet er å skape en kultur som gjør at den enkelte føler ansvar for sin egen og andres sikkerhet, og at de tiltak som kreves for å nå målene blir gjennomført. Ingenting er viktigere enn at alle som arbeider på våre prosjekter kan reise uskadet hjem fra jobb.

 Lyse Entreprenør sine HMS-mål:

  • Alt arbeid skal foregå uten skade på mennesker, materiell eller ytre miljø.
  • Vi skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø, både internt i bedriften og i sitt forhold til oppdragsgiver, samarbeidspartnere og leverandører.
  • All aktivitet skal foregå i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
  • Alle skal ha tilstrekkelig opplæring og kunnskap om det arbeidet de skal gjennomføre.
  • Det skal kontinuerlig arbeides med å redusere faren for ulykker og nesten ulykker.