Som en synlig lokal aktør er vi opptatt av vårt lokale samfunnsansvar. Dette håper vi vil bidra til bærekraftig utvikling.
Vårt bidrag med å sponse ulike lokale idrettslag, enkelt personer og diverse foreninger har så langt vært innkjøp av drakter til basket-gutter samt trykk av lokalt 17 mai program.

Os er en kommune i vekst, som skaper økt press på naturressursene. Det er derfor viktig å tenke miljø og økonomi i all utbygging vi bidrar med.

Befolkningsvekst skaper også behov for arbeidsplasser, og norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er sosial dumping og useriøsitet et problem i vår bransje. Virksomheter som driver systematisk i strid med lover og regler undergraver vårt renome og konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt og for bransjer generelt. Vi tilstreber ryddige forhold for våre ansatte, og ønsker å skape flere arbeidsplasser enn de 8 vi allerede har skapt lokalt her i Os.

Lyse Entreprenør tilstreber å ta vårt samfunnsansvar, ved å tenke gjennom og ta hensyn til, disse utfordringene, i alt vi gjør.