Våre verdier: L (angsiktighet) – (dmykhet) – S (amarbeid) – E (ndringsvilje)

Her er et lite utdrag av hva våre verdier innebærer.

Langsiktighet:

 • Fokus på kunder og ansatte. Vi ønsker å ha disse med oss inn i fremtiden.
 • Tenke lønnsomhet foran volum.
 • Fokus på gjennomføringsevne og progresjon.

Ydmykhet:

 • Vi skal ha respekt overfor hverandre, andre kulturer, religioner, kjønn og legning
 • Vi skal ha respekt for andres meninger og være store nok til å innrømme feil.

Samarbeid:

 • Vi er alle lagspillere, ikke individuelle utøvere. Vi vinner og taper sammen.
 • Vi tar ansvar og initiativ til samarbeid.
 • Vi er forutsigbare og til å stole på.
 • Vi har mot til å gripe fatt i konflikter.
 • Vi jobber sammen mot samme mål.

Endringsvilje:

 • Vilje og mot til å endre oss. Tørre å be om – og lytte til råd.
 • Vilje til å tilegne oss ny kunnskap.